Košík  

Žádné produkty

0,00 Kč Doručení
0,00 Kč Celkem

Košík K pokladně

Novinky

Všechny novinky

Časté dotazy (FAQ)

Q: Jak se dělí lepidla dle chemické povahy?

A: Vlastnosti lepidel přímo ovlivňuje druh použitého plniva. Podle chemické povahy pojiv se dělí do třech skupin:

 • C – cementové lepidlo - směs hydraulických pojiv, kameniva a organických přísad, která se bezprostředně před použitím mísí s vodou nebo kapalnou složkou
 • D – disperzní lepidlo - směs organických pojiv ve formě vodné polymerní disperze, organických přísad a minerálních plniv připravená k použití
 • R – lepidlo na bázi reakčních pryskyřic - jedno nebo vícesložková směs syntetické pryskyřice, minerálních plniv a organických přísad, která se vytvrzuje chemickou reakcí

Q: Jaké jsou třídy lepidel?

A: Pro označení používáme tyto zkratky:

 • 1 – standardní lepidlo
 • 2 – zlepšené lepidlo (splňuje požadavky na doplňkové vlastnosti)
 • F – rychle tvrdnoucí lepidlo
 • T – lepidlo se sníženým skluzem
 • E – lepidlo s prodlouženou dobou zavadnutí

Q: Jaké je označení příčné deformace u cementových lepidel?

A: Cementová lepidla se podle naměřené hodnoty příčné deformace zařazují do dvou tříd:

 • S1 – deformovatelné lepidlo s příčnou deformací ≥ 2,5 mm a < 5 mm
 • S2 – vysoce deformovatelné lepidlo s příčnou deformací ≥ 5 mm

Q: Jaké můžou být příklady značení lepidel?

 • C1 - Obyčejné cementové lepidlo
 • C1F - Rychleschnoucí cementové lepidlo
 • C1T - Obyčejné cementové lepidlo se sníženým skluzem
 • C1FT - Rychleschnoucí cementové lepidlo se sníženým skluzem
 • C2 - Vylepšené cementové lepidlo s doplňkovými vlastnostmi
 • C2E - Vylepšené cementové lepidlo s doplňkovými vlastnostmi a prodlouženým časem zavadnutí
 • C2F - Vylepšené rychleschnoucí cementové lepidlo s doplňkovými vlastnostmi
 • C2T - Vylepšené cementové lepidlo s doplňkovými vlastnostmi a sníženým skluzem
 • C2TE - Vylepšené cementové lepidlo s doplňkovými vlastnostmi, sníženým skluzem a prodlouženým časem zavadnutí
 • C2FT - Vylepšené rychleschnoucí cementové lepidlo s doplňkovými vlastnostmi a sníženým skluzem
 • C2FTE - Vylepšené rychleschnoucí cementové lepidlo s doplňkovými vlastnostmi, sníženým skluzem a prodlouženým časem zavadnutí
 • S1 - Cementové lepidlo s příčnou deformovatelností
 • S2 - Cementové lepidlo s vysokou příčnou deformovatelností

Q: Jak správně položit UNIVERBAU STONE?

A: Návod k pokládce:

 1. Důkladně zhodnoťte kvalitu podkladu (soudržnost, vlhkost, rovinatost atd.)
 2. Připravte si sadu nářadí na realizaci: Nerezové hladítko, odměrka nebo váha, nádoba na míchání pojiva (min. 2 l), vědro (min. 20 l) pro míchání směsi, nízko otáčkové míchadlo (vrtačka s regulací otáček), separátor na bednění (PE fólie, nebo vepřové sádlo), aceton, ochranné rukavice, brýle, pracovní oděv, hadry na očištění nářadí, metla, vysavač, PVC naběračka, stahovací lať.
 3. Rozvrhněte si časový plán s ohledem na dobu zpracovatelnosti směsi, která je 40 minut při teplotě 20 °C. Doba se zkracuje v závislosti na vyšší okolní teplotě. Při složitějších detailech doporučujeme míchat menší množství směsi.
 4. Správně připravte podklad, odstraňte nesoudržné části, popřípadě vybruste, zameťte a vysajte.
 5. Na základě typu a kvality podkladu k jeho vylepšení a prodloužení životnosti povrchu, použijte penetraci.
 6. Připravte dorazové hrany a bednění pro ukončení povrchu. Vždy použijte separátor na bednění. Svislé plochy se musí vždy penetrovat.
 7. Rozhodněte se, jaký zvolíte typ ukončení povrchu: - Ostrou hranu – směs dotáhnete k hoblované desce ošetřené separátorem. Po vytvrdnutí desku odstraníte a získáte tak ostrou hranu. - Zakončení do lišty – použitím ukončovací hliníkové lišty ve tvaru písmen L ve výšce realizovaného povrchu. Ukončovací lištu přilepíme k podkladu a směs k ní dotáhneme. - Obrubníkem – povrch můžete zakončit betonovým nebo kamenným obrubníkem, ztraceným plastovým obrubníkem atd. - Do ztracena – postupně výšku směsi snižujte a dotáhněte např. k trávníku apod.
 8. Přilepte dilatační a koncové lišty tmelem.
 9. Příprava pojiva: V samostatné menší plastové nádobě nejprve důkladně smíchejte pojivo – živici (složku A) s tvrdidlem (složka B). Poměry míchání jsou uvedeny na obale výrobku. K jejich od měření můžete použít chemické odměrky, nebo váhu. Směs důkladně mícháme po dobu 3. minut.
 10. Příprava směsi. Připravte si větší plastovou nádobu, do ní vsypte ½ objemu zpracovávaných kamínků, a vlijte polovinu odměřeného a smíchaného množství pojiva. Tuto směs důkladně míchejte po dobu 2 minut. Následně dosypte druhou část kamínků a dolijte zbytek pojiva. Opět směs důkladně promíchejte pod dobu 2 minut. Na důsledném promíchání závisí výsledná kvalita povrchu.
 11. Připravenou směs ihned naneste na podklad a pomocí nerezového hladítka, čištěného acetonem, povrch zarovnejte a vyhlaďte do finální podoby. Při realizaci tloušťky větší než 2 cm musíte směs provádět ve vrstvách a jednotlivé vrstvy důkladně hutnit. Pokud pokládáte větší plochu nebo pracujete na více etap nebo ve více dnech, je možné povrch ukončit ostrou hranou. Následně můžete dále pokračovat. Svislé plochy realizované pomocí bednění, zhutňujte na pěchováním směsi pomocí latě a následně poklepáním na bednění. Montáž bednění viz. Technologický postup.
 12. Nejpozději do 24. hodin povrch odbedněte. Zatečené plochy můžete očistit ocelovým kartáčem nebo brusným papírem.

UNIVERBAU STONE návod, obrázek 01.   UNIVERBAU STONE návod, obrázek 02.

UNIVERBAU STONE návod, obrázek 03.   UNIVERBAU STONE návod, obrázek 04.

UNIVERBAU STONE návod, obrázek 05.   UNIVERBAU STONE návod, obrázek 06.

UNIVERBAU STONE návod, obrázek 07.   UNIVERBAU STONE návod, obrázek 08.

UNIVERBAU STONE návod, obrázek 09.

Q: Kdy můžete kamenný koberec UNIVERBAU STONE zatížit?

A: Nově provedený povrch je lehce pochůzí po 24 hodinách od ukončení pokládky (v závislosti na okolní teplotě), plně zatížitelný je po 7. dnech (v závislosti na okolní teplotě). Při předčasném přetížení povrchu hrozí degradace pojiva, které následně nemá výslednou pevnost. V prvních 24 hodinách od pokládky, mechanicky ani chemicky nezatěžovat.

Doporučené teplotní rozpětí pro realizaci je 10 °C – 25 °C, limitní 5 °C – 35 °C. Teplota při realizaci a v době tvrdnutí nesmí klesnout pod + 5 °C.

Q: Lze pod UNIVERBAU STONE použít UNIVERBAU Adhezní můstek?

A: Nelze! Pod UNIVERBAU STONE se musí použít výhradně epoxidová penetrace UNIVERBAU UNI-STYL Penetrační lak.

Q: Co je pevnost betonu v tlaku a jaké má třídy?

A: Pevnost betonu je velikost napětí dosaženého v místě porušení při zániku celistvosti betonu, tzn. je to pevnost při které se beton poruší. K rozdělení na třídy dle pevnosti slouží ČSN EN 206-1.

Příklad v označení  beton C8/10 znamená:

 • C- concrete
 • 8 - charakteristickou válcovou pevnost betonu v tlaku  fck,cyl
 • 10 -  charakteristickou  krychelnou pevnost betonu v tlaku  fck,cube

ČSN EN 206-1, tbl. 7 a 8